KÜNNI OPTIMEERIMINE

Mulla kohene tihendamine

Ainuüksi kündmine teeb head enamikule põldudele.

Tihendamine, peale kündmist või enne külvamist, suurendab produktiivsus ja suurendab saake.

Lühidalt, mulla tihendamisel on mõningaid kasulikke omadusi:

Agronooniline

Mulla tihendamine vahetult pärast kündi või enne külvi purustab suuremad mullakamakad ja säilitab niiskust.

Efektiivsus

Kvernelandil on mitmeid seadmeid mulla tihendamiseks. Olenavalt tingimustes on võimalik valida sobivaim süsteem.

Ökonoomiline

Kahe operatsiooni tegemine ühe töökäiguga säästab aega. Samuti hoitakse kokku kütust.

 

MAKASIMEERI MULLA TIHENDAMISEST SAADAVAT KASU

Agronoomiline kasu
Kündmine koos tihendamisega on efektiivne ning samas ka loodushoidlik. Mulda kobestatakse ja orgaaniline aine segatakse mullaga, et seda rikastada. Umbrohud hävitatakse mehaaniliselt. Mulla temperatuur tõuseb, mis on samuti positiivne. Vahetu tihendamise korral väheneb ka seotud mullavee aurumine. Ka mulla kapillaarsus taastub seeläbi kiiremini, mis on mullale kasulik.

Efektiivsuse maksimeerimine
Efektiivse viljavahelduse korral on küllalt raske leida aega mulla loomuliku tihenemise tarvis. Lisaks sellele on vaja hoida mulla niiskust, et peale külvi toimuks hea tärkamine.

Seetõttu on Kvernelandi pakutavad tihendusseadmed ülimalt soovituslikud kas siis kombineerituna adraga või vahetult enne külvi. Suuremad pangad purustatakse ja niiskus säilitatakse

Suurem kasumlikkus
Kasumlikkus suureneb üldjuhul kulude kokkuhoiu või saagikuse suurenemise läbi. Mulla tihendamine kas kündmise ajal või vahetult enne külvi suurendab kasumlikkust mõlemast otsast. Kulud vähenevad, kuna kaks operatsiooni tehakse üheaegselt. Samuti väheneb kütusekulu. Mulla tihendamisest suureneb ka saak.


SEADMED MULLA TIHENDAMISEKS

TIHENDUSRULLID

Tihendusrullid jooksevad adra kõrval. Need tihendavad künniviilud sel ajal kui muld on veel niiske.

Kvernelandi tihendusrullid sobivad erinevatele muldadele ja kohalikele tingimustele.

Rõngasprofiil tihendab mulda ülevalt poolt alla kuni künni horisondini. Kobestusrulle kasutatakse mulla pealispinna kobestamiseks, mis vähendab erosiooni ja harib seemnesängi.

Pakkerite kettad tihendavad värskelt küntud mulda eesmärgiga saavutada parim mulla struktuur. Kvernelandi pakkerid võimaldavad mulda tihendada, valmistada ette seemnesängi, purustada pankasid ja tasandada künniviilusid. Seeläbi valmistatakse muld ette parimaks taimede kasvuks.


ÕIGE TÖÖRIISTA VALIMINE

TÕHUSAKS MULLA ETTEVALMISTAMISEKS

Mulla tihendamine sõltub pakkeri valikust.

2016 aastal tegi Kverneland katse. Selles katses võrreldi 3 erinevat pakkerit:

  • Kverneland Packomat
  • Kverneland haagitav pakker
  • Konkurendi integreeritud süsteem

Alloleval graafikul on kajastatud tegeliku tihendamise andmed


KATSE TULEMUSED

STANDARD PAKKER VS. PACKOMAT

Mulla tihendamine pakkeriga kündmise ajal omab rida eeliseid.

Kuna mullas on piisavalt niiskust, on pankade purustamine väga lihtne. See teeb mullapinna tasandamise lihtsaks ja kuna lohud ning augud kaetakse mullaga, väheneb kasuliku vee kaudu aurumise tagajärjel. Võimalik on kasutada erinevaid pakkereid.
Pakkerid kas haagitakse adra külge ja tõmmatakse seda adraga kündmise ajal või siis on pakker intgreeritud adra külge ja adra ümberpööramise ajal liigub ta ühelt küljelt teisele, st. Kverneland Packomat. Milline neist süsteemidest on efektiivseim?

Cologne Institute of Construction Machinery and Agricultural Engineering (Cologne University of Applied Sciences) on katsetanud mõlemat süsteemi töös ning võrrelnud nende veojõu vajadust, tihendamise ja murendamise võimekust. Vaata graafikuid.

Põhimõtteliselt seisid vastakuti 1343 kg kaaluv valuterasest rõngastega haakepakker ja 281 kg kaaluv Packomat. Raskem pakker tihendas mulda veidi rohkem, kuna tänu suuremale massile siseneb ta sügavamale mulda. See omab suuremat tähtsust kergetel muldadel. Packomatil seevastu on eelis mulla pindmistel kihtidel ning ta vajab oluliselt vähem veojõudu. See eelis külvisügavusel on mõõdetav ning seda tõestab terale mõjuv jõud 15 cm sügavusel. Neis tingimustes on Packomatil eelis ning muide Packomati hind on võrreldav ka standardse haagitava pakkeri hinnaga. Rõngaste läbimõõdud Packomatil on aga väiksemad kui valurõngastega tavapakkeril. Tänu sellele on erisurve mullale suurem ja pankade purustamine parem. Lisaks sellele on Packomat praktilisem, teda on lihtsam kasutada ning märkimisväärselt parem transportida. Ühe traktoriga saab samaaegselt transportida kahte seadet. See on  otsene kulude kokkuhoid. Eriti avaldub see, kui põllud on väikesed ja kolida tuleb tihti.

Autor: Prof. Dr. Wolfgang Kath-Petersen
“Tihendamine peale kündmist – kas ainult mass on see, mis loeb?”, September 2015, Cologne University of Applied Sciences, Institute of Construction Machinery and Agricultural Engineering

Kvernelandi tootevalikus on täielik valik pakkereid, alates esipakkeritest kuni haakepakkeriteni.

Kverneland muudab kündmise kasumlikuks.

16. aprill 2018