Kasumlik kündmine

Sisendite väike maksumus: tööpindade väike kulumine

Künd on kasumlik, kuna see võimaldab kontrollida mitmeid mullaharimise olulisi faktoreid. Mulla ettevalmistamine peab tagama suured saagid ja eluterved taimed ning samal ajal kaitsma ka mulla elukeskkonda. See suurendab ka tulu. Samavõrd tähtis on kontrollida kulutusi. Kütusekulu, tööde efektiivsust ja tööpindade kulumist on võimalik kontrollida ning ka vähendada, valides õige adratootja.  

Kvernelandi kvaliteetteraste kasutamine ja termotöötlemine  vähendavad oluliselt tööpindade kulumist. Väiksem kulumine kindlustab efektiivsed tööpäevad, vähendab seisakuid ja minimeerib kulusid üldiselt.

Kvernelandi tehnoloogia, mis on adrasse pandud, tasub ennast ära. Rohkem kui 135 aastane kogemus spetsiaalteraste ja termotöötluse väljatöötamisel on viinud ületamatute tulemusteni kvaliteedis ja kulumiskindluses.

Kvernelandi 12 tunnine tsementiitimise protsess tekitab monomaterjalist kolmekihilise hõlma: keskelt sitke ja paindliku, et vastu pidada väändele ja löökidele ning teemantkõva väljast, mis annab suure kulumiskindluse.

Termotöötlust ei kasutata mitte ainult mõne valitud komponendi puhul, vaid terve ader on termiliselt töödeldud. See teeb adra konkurentide toodangust kergemaks ja vastupidavamaks ning kindlustab suurepärase töökvaliteedi.

Näiteks tänu karastamisele on Kvernelandi adra raam palju kergem kui konkurentidel, mistõttu on vähem massi, mida vedada ja tõsta, samas on aga vastupidavus palju suurem.

Järelturul on Kvernelandi atradel kõige kõrgem hind. Vastupidavus ja töökindlus annavad märkimisväärse panuse kasumlikkusesse.

Tööpindade väike kulumine
Eeldus, et künni kasumlikkus reaalselt toimiks: tuleb kasutada Kvernelandi originaalseid kuluosi. Loomulikult on võimalik valida ka odavamaid koopiaid kui originaalse vastupidavad detailid. Neid leidub küllaga.

Rootsis testiti ja võrreldi Kvernelandi originaalosi nelja tootja koopiatega, mis silmaga vaadates on väga sarnased. Katse tulemused aga näitasid, et originaalosade kulumine on palju väiksem. Erinevus Kvernelandi originaalosa ja koopia vahel oli terade puhul kuni 41% ja peitlite puhul kuni 44%. Suurem kulumine tähendab suuremat ajakadu hooldustöödeks. Kuid aeg on ju raha!

VÄIKSEMAD KULUD SISENDITELE
Kvernelandi originaalosade kasutamine hoiab kokku aega ja raha.

Kvaliteedi arvelt kompromisse ei tehta. Kvernelandi originaalosad sobituvada ja töötavad alati nagu ette nähtud ning aitavad optimeerida künnitöid.

 

22. veebruar 2018