Kverneland Exacta TL

Exacta TL on tooteseeria tipp-mudel.

Kõrgtehnoloogiline kaalumine koos suure tootlikkusega

Exacta TL on tooteseeria tipp-mudel. See laoti on varustatud unikaalse referentsanduriga, mis korrigeerib automaatselt kallakute ja rappumiste tõttu tekkivad vead. Tänu sellele saab see külvik töötada suure täpsusega ka ebaühtlasel maal ja kallakutel. Kiirusest olenev siibrite avanemine koos automaatse kalibreerimisega aitab vältida väetise üle- ja aladoseerimist, mis kindlustab suuremad saagid ja aitab kokku hoida väetist. Mugavust suurendab veel seegi, et külvikut on võimalik kasutada koos GPS’ga. Sel juhul on Kverneland Exacta TL’l kaks sektsiooni ning pöörderibadel lülitub külvik ise sisse-välja. Väetist on võimalik laotada ka varem koostatud väetisetarbe kaardi alusel. See Kverneland Exacta TL on ISOBUS standardile vastav ning AEF sertifitseeritud. Teda saab juhtida Kverneland Group’i IsoMatch Tellusega, IsoMatch Tellus GO’ga või ükskõik millise ISOBUS sertifikaadiga traktori terminaliga.

Eelised:

 • CentreFlow laotamise süsteem
 • Täisautomaatne kaalusüsteem unikaalse referentsanduriga
 • EasySet kiireks ja lihtsaks seadistamiseks
 • Äärekülv on lihtne!
 • ISOBUS 11783 vastavus lihtsaks „ühenda ja kasuta“ töötamiseks
 • Võimalik kasutada koos IsoMatch GEOCONTROL’ga

 Tehnilised andmed

Exacta TL (kitsas) TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450
Punkri maht (l) 1500 2150 2800 3450
Laadimise kõrgus (cm) 110 129 148 167
Laius (cm) 275 275 275 275
Täitmise laius (cm) 269 269 269 269
Tühimass (kg) 665 695 725 755
Töölaius (m) 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54*
Tootlikkus(kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * sõltuvalt väetise tüübist ja labadest.

Exacta TL (lai) TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900
Punkri maht (l) 1875 2550 3225 3900
Laadimise kõrgus (cm) 120 139 158 177
Laius (cm) 290 290 290 290
Täitmise laius (cm) 284 284 284 284
Tühimass (kg) 705 735 765 795
Töölaius (m) 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54*
Tootlikkus(kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* sõltuvalt väetise tüübist ja labadest.

CentreFlow laotuse süsteem

 • Ei ole lööke, graanulid ei purune, ei ole tolmu: väetis siseneb ketta keskele, sujuv kiirenemine, tsentrifugaaljõud viib kettaga sama kiiruse saanud väetiseosakesed labadele.
 • Ühtlane laotusmuster: kahekordse ülekattega laotusmuster kindlustab ületamatult parima täpsuse. 8 laba kettal kindlustavad ühtlase väetise voolu põllule. See on väga tähtis suurte koguste ja suure töökiiruse juures.
 • Minimaalne tuule mõju, maksimaalne tolerants: tasapinnaline ketas ja väetise horisontaalne lend annavad sümmeetrilise laotusmustri.
 • Stabiilne laotusmuster: kaheksa laba ketta kohta, kaheksa sektorit pöörde kohta annavad ühtlase laotuse. Kahekordse ülekattega laotusmuster.
 • Garanteeritud täpsus kallakutel: garanteeritud täpsus kallakutel. Väetis kohtub labadega alati samas punktis, ka kallakutel ja liigub piki laba kogu laba pikkuses.

Kaalusüsteem

 • idev dünaamiline „reaalajas – kalibreerimine“ suure sagedusega kommunikatsioonisignaali abil.
 • Kvernelandi unikaalne referentsanduri tehnoloogia: kõik negatiivsed mõjutused on automaatselt korrigeeritud ja eemaldatud, mis kindlustab suurima laotustäpsuse isegi kallakutel. Kvernelandi referentsandur kindlustab väga suure täpsuse, sest iga kilo loeb!
 • Kaaluandurid kombineerituna unikaalse referentsanduriga.
  - Automaatne kalibreerimine ja reaalajas kaalumine
  - Automaatne korrektsioon kallakutel
  - Automaatne korrektsioon rappumistel , isegi väga ebatasastel põldudel
  - Automaatne kiirustundlik süsteem
  - Ei ole vaja teha kalibreerimise teste
 • Suurim täpsus kõikides tingimustes: ühtlane laotuse kvaliteet on garanteeritud! Kulutuste kokkuhoid ja kvaliteedi paranemine!

EasySet: lihtne seadistada ja reguleerida

 • Kompaktne EasySet skaala võimaldab väga lihtsalt seada ja häälestada laotusnormi. Kaks hüdrauliliselt juhitavat kolmeaugulist siibrit kindlustavad ühtlase väetise voolu kolust ketastele.
 • Kvenelandi väetisekülvikute disaini ja väljatöötamise meeskonnal on kasutada kaasaegne kompetentsi keskus, mis võimaldab laotureid testida aasta ringi. Kõik testid tehakse rahvusvahelistele karmidele standarditele ja kvaliteedinõuetele vastavalt.
 • Täpse laotamise võtmeküsimusesks on väetise fraktsiooni ja mahukaalu võimalikult täpne vastavus tabelist leitavale väetisele. Kverneland Exacta kontrollkaart aitab kindlustada stabiilset täpsust kõikides põllutingimustes
  1. Valida väetise tüüp
  2. Leida graanulite suurus ja jaotus (fraktsioon)
  3. Leida mahukaal
 • Otsetee kõige värskematele testitud väetistele: www.kvernelandspreadingcharts.com. Väetisetabelite rakenduse saab alla laadida App Store’st või Google Play poest.

Äärekülv

 • Äärekülviks on valida kas ExactLine süsteem või manuaalne/hüdrauliline äärekülvi plaat. ExactLine’i saab täpselt häälestada kõikide väetiste ja töölaiuste puhuks. Töötamine on lihtne, traktori kabiinist ei ole vaja väljuda. HL, TL and TLX mudelitel saab ExactLine paigaldada nii vasakule kui ka paremale poole.
 • Ühe poolega äärekülvil sõidetakse traktoriga umbes 2 meetri kaugusel põllu servast.
 • Tehnorajalt äärekülvi puhul sõidetakse traktoriga esimesel tehnorajal ning külvatakse kuni põlluservani. Kaugus põllu servani on pool töölaiust.
 • Äärekülvi indikaator (BSI) näitab, milline äärekülvi seade on aktiivne.

ISOBUS juhtimine

 • ISOBUS’i intellekt: standardiks Kvernelandi väetiselaotitel
  ISOBUS’i ühilduvus traktorilt laoturile ja laoturilt traktorile on alati tagatud, mis tähendab, et andmete kogumine on tsentraliseeritud ja neid saab lihtsalt üle kanda (traktori) terminali. Töötab ka lihtne „ühenda ja kasuta“ (plug and play)!
 • IsoMatch Tellus GO
  IsoMatch Tellus GO on universaalne ISOBUS terminal. See multifunktsionaalne ühe ekraaniga terminal on loodud ISOBUS masinate kiireks ja lihtsaks juhtimiseks, mida on võimalik kohanda kõikide masinate ja tööülesannete efektiivseks opereerimiseks.
 • IsoMatch Tellus terminal:IsoMatch Tellus on esimene terminal, mis on võimeline kuvama ja juhtima kahte töömasinat korraga või hoida pidevalt ekraanil kaamera pilti ja samal ajal juhtida masinat, ilma, et oleks vaja ekraane vahetada. Suur 12,1“ värviline puutetundlik ekraan.
  • Intuitiivne kasutamine
  • Basic DOC andmete salvestamise programm võimaldab andmeid salvestada USB pulgale
  • Neli USB pesa hõlpsaks andmete vahetamiseks, WiFi USB pulk või USB-serial kaabel lisaandurite ühenamiseks
  • Sisseehitatud PDF failide lugeja
  • RS232 pesa GPS seadmete ja andurite ühendamiseks
  • Interneti ühendus läbi WiFi USB pulga või ruuteri
  • Integreeritud Interneti lehitseja

Lisainformatsiooni saamiseks iM FARMING kontseptsiooni kohta tasub külastada: http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.

IsoMatch GEOCONTROL

soMatch GEOCONTROL on IsoMatch Tellusesse installeeritud tarkvara, mis aitab juhtida ISOBUS masinaid, nagu näiteks pritse, väetiselaoteid ja külvikuid! Koostöös GPS vastuvõtjaga täidab ta tuleviku põllumajanduse nõudmisi, mis on lihtne, tark ja efektiivne tootmine.

 • Sektsioonide juhtimine: automaatne sektsioonide sisse- ja väljalülitamine pöörderibadel, põllu piiridel ja juba töödeldud aladel, et vältida ülekatteid.
 • Muutliku normiga töötamine: reguleerib automaatselt laotusnormi, tulenevalt varem valmistatud kaardi andmetest
 • Dokumenteerimine: salvestab kõik töö andmed ja põllu kaardid ning võimaldab need USB pulga abil viia ettevõtte keskarvutisse.
 • Manuaalne suunamine: soovituslik sõidutrajektoor kasutades põllul ja pöörderibadel olevaid suunajooni. Nutikas põllupiiri salvestamine: sõltumatu töölaiusest, isegi ilma, et ükski töömasin oleks ühendatud. Pöörderiba vähendamine: saab luua pöörderiba uue sisemise serva, määrates pöörderiba soovitud laiuse. Manuaalne suunamine kõikideks töödeks, kaasaarvatud mitteelektriliste või mitte-ISOBUS masinate kasutamisel.

IsoMatch GEOCONTROL - plussid

 • Lihtne ja mugav töötada, kuna puudub vajadus sektsioonide käsitsi sisse/välja lülitamiseks või normi muutmiseks. Annab võimaluse keskenduda 100 % põllul sõitmisele.
 • Efektiivsem töötamine ja ülekatete vältimine annab 5 – 10 % väetise kokkuhoidu. Paremad kasvutingimused ja suurem saak.
 • Kasutades IsoMatch GEOCONTROLli on öösel töötamine väga lihtne. IsoMatch GEOCONTROL vähendab oluliselt tööpinget.

Lisainformatsiooni saamiseks iM FARMING kontseptsiooni kohta tasub külastada: https://ee.kverneland.com/iM-FARMING

AutosetApp

AutosetApp kindlustab kaalusüsteemiga väetiselaotile alati kõige värskemad seaded. AutosetApp on IsoMatch Tellus või IsoMatch Tellus GO terminalides olev tarkvara. Ta on standardina integreeritud GEOCONTROL tarkvara juurde. AutosetApp ühendab terminali otse Kvernelandi väetiselaotiga ja seadistab laoturi vastavalt AutosetApp’i sisestatud andmetele. AutosetApp töötab ka koos CL-EW ja TL laoturitega, erandiks on vaid see, et väetise väljumispunkt (täht) tuleb laoturil seadistada käsitsi.

Kvernelad väetiselaotite andmebaas koos kõige värskemate väetiste tabelitega on internetis alati reaalajas kättesaadav. AutosetApp’i saab andmebaasiga värskendada kahel viisil - kasutades IsoMatch Wireless USB adapterit ühendamiseks andmebaasiga otse või laadida värske andmebaas internetilehelt www.kvernelandspreadingcharts.com USB pulgale ja laadida see siis ISoMatch Tellus või IsoMatch Tellus GO terminali.

Standardsed ja lisaseadmed

 • Exacta HL/TL(X) on võimalik paigaldada järelhaagisele.
 • HL/TL(GEOSPREAD) on lisaks võimalik varustada keskse hüdroajamiga.
 • Punkri mahu suurendamiseks on saadaval lihtsalt monteeritavad alumiiniumist kõrgendused.
 • Lisavarustusena on saadaval ka lihtsalt avatav/suletav punkri kate. Lihtne paigaldada!
 • Poole töölaiusega laotamiseks on saadaval lisavarustusena vasak/parem väljalülitamise kraan.
 • Et väikeste normide puhul saavutada ühtlane väljavool, on CentreFlow süsteem varustatud väikeste koguste seadmega. See on ideaalne väikeste väetisekoguste, teravilja- ja heinaseemnete ja nälkjagraanulite laotamiseks.
 •  Püramiidikujulised väga tugevad sõelad on Exacta HL/TL(X) külvikute standardvarustuses.
 • HL/TL(X) laoturil kasutatakse kahe sisendvõlliga tsentraalset reduktorit ketaste väikeste või suuremate pöörete saavutamiseks.
 • Punkri tühjendamiseks on saadaval tühjendamise luugid.
 • Kalibreerida on lihtne kasutades lisana saadaolevat konteinerit.
 • EL, CL ja CL-EDW laotitel on LED tuled lisaseadmetena, HL, TL ja TL(X) GEOSPREAD laotitel on need aga standardis.
 • Porilauad kaitsevad laotuskettaid muda, vee jms. eest.