Käesolev veebileht on loodud Kverneland AS („Kverneland“) poolt ja on mõeldud informatsiooni edasiandmiseks ainult. Sellele lehele sisenedes ja selle lehe kasutamiseks („Site“), olete nõus mõistete ja nõudmistega, mis on kehtestatud käesolevas avalduses. Olete samuti nõus kinni pidama kõikidest kitsendustest, mis on siin lehel kehtestatud.

Kverneland lubab vaadata ja alla laadida informatsiooni („Materials“) sellelt lehelt ainult isiklikuks kasutamiseks mitte-kommertsiaalseteks eesmärkideks. See volitus ei anna edasi Materjalide omandiõigust ning Materjalide koopiaid ei tohi mingilgi määral muuta, neid reprodutseerida, avalikult avaldada ja levitada ning kasutada ärilistel ja kasusaamise eesmärkidel.

Kverneland ei garanteeri, et see Site või selle serverid ei sisalda ohtlikke komponente, nagu näiteks viirused. Kverneland ei garanteeri ka Materjalide täpsust ja terviklikkust ning avalduste, hinnangute ja arvamuste usaldusväärsust, mis on kuvatud selle Site’i vahendusel. Ei Kverneland ega ka ükski juriidiline isik, mis kuulub Kverneland Group’i, kaasa arvatud ka tütarettevõtted, ei aktsepteeri kohustusi, mis võiksid tuleneda avaldatud materjalide ebatäpsustest ja puudustest. Sellel leheküljel olevaid Materjale ei saa usaldada investeerimis- või muude taoliste otsuste tegemiseks.

Kverneland ei aktsepteeri mingeid kohustusi, otseseid või kaudseid kulusid, mis võiksid kerkida üles seoses sellel lehel oleva info kasutamisega.

Kverneland võib avaldada sellel lehel viiteid teiste juriidiliste isikute lehtedele. Ei Kverneland ega ka ükski teine Kverneland Group’i ettevõte ei võta vastutust ühegi lingitud veebilehel sisalduva info eest ega kanna vastutust, mis võiks kaasneda seoses nende lehtede kasutamisega.

See avaldus on tehtud kooskõlas Norra seadusandlusega.