Kverneland Group ja AEF

Kverneland Group ja AEF

AEF eesmärk on pakkuda vajalikke ressursse ja teavet, et põllumajandustehnoloogia tähtsad tehnoloogilised väljakutsed, mis puudutavad elektroonikat ja elektrilisi süsteeme saaksid tööstuse poolt täpselt käsitletud.

Rahvusvaheline tööstusorganisatsioon AEF loodi 2008. aasta oktoobris Saksamaal Frankfurdis seitsme rahvusvaheliselt töötavate põllumajandustööstuse ettevõtte poolt: Agco, Claas, CNH, Grimme, John Deere, Kverneland Group ja Pöttinger. Algatusgruppi kuuluvad ka tööstusühendused AEM (Association of Equipment Manufacturers) ja VDMA (German Engineering Federation).

AEF_Landschaft_2750_1

Eesmärgiks on olla sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon. Kasutajatele pakutakse vajalikku teavet järjest kasvavas elektroonika ja elektriliste süsteemide kasutusvaldkonnas põllumajandussektoris.

Algselt keskenduti ainult ülesannetele, mis olid seotud ISOBUS’ga. Tänaseks ei kitsenda põllumajandustööstus AEF potentsiaali ainult ISOBUS teemaga. Selle haare on laienenud ja hõlmab nüüd ka muid tähtsaid alasid nagu elektrilised ajamid, kaamerasüsteemid, põllumajandusettevõtte juhtimise informatsioonisüsteemid, suure kiirusega ISOBUS ja juhtmevaba kommunikatsioon põllul.

AEF on rahvusvaheline platvorm, mis on avatud kõikidele elektriliste ja elektroonika süsteemide huvilistele. Rahastamine toimub läbi liikmelisuse, nii asutajaliikmetele kui ka teenustasudest põhiliikmetele. AEF’ga teeb aktiivset koostööd üle 190 firma, ühenduse ja organisatsiooni.

Kverneland Group on komisjonis esindatud kahe liikmega. Peter van der Vlugt esimehena ja Carsten Hühne turunduse ja kommunikatsiooni projektijuhina.

AEF’i eesmärgid
Elektroonika ja elektritehnoloogia rahvusvahelise arendamise algatamine ja jätkuv arendamine ning selle laiendamine, aga samuti ka elektroonika standardite rakendamine.

- Põllumajanduselektroonika tehnoloogia rahvusvaheline koordineerimine
- Põllumajanduselektroonikat tootvate ettevõtete vahelise sünergia loomine kasutajate huvidest lähtuvalt
- Tehniliste täiustuste koordineerimine (ISOBUS), kaasaarvatud sertifitseerimise haldamine ja parendamine
- Sertifitseerimise toe, väljaõpete, turundustegevuste ja konsultatsioonide organiseerimine, mis puudutab põllumajanduselektroonika valdkonda