Kverneland - When Farming Means Business

When Farming Means Business

Põllumajandustootmise potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on vaja oma äri suurendada ja arendada ja seda mitte ainult saagikuse ja karja suurendamise läbi, vaid ka kasumlikkuse suurendamise teel.

Tootlikkuse ja kasumlikkuse suurendamine peab toimuma läbi keskendumise positiivsetele lahendustele ja negatiivsete mõjude vähendamise. Edu aluseks on selged eesmärgid ja otsustavus, õige strateegia ja investeeringuplaani valimine, pidades silmas tuleviku vajadusi. Heade tulemuste saavutamiseks on vaja häid ideid ja masinaid.

Vajalike tööde tegemiseks on vaja head ettevalmistust ja tarku lahendusi, et tööd saaksid tehtud lihtsamalt ja efektiivsemalt. Vaja on lahendusi, mis hõlbustavad toimetulekut rasketes ja keerulistes tingimustes.

>> Kverneland brošüürid <<

>> Rohkem Kvernelandi ajaloost <<