TERAS kui teadus

In-house laboratories

Kvernelandil on kaks ettevõttesisest laboratooriumi, et uurida, analüüsida, välja töötada uusi ja kontrollida atrade juures kasutatavaid spetsiaalseid boorteraseid ja veel palju keerulisemaid tööriistateraseid. See näitab Kvernelandi pühendumust, et tulla toime kohandatud omadustega eriterastega kogu tootmisprotsessis.

Tihe koostöö tõsiste terasetootmise ettevõtetega
Kvernelandi metallurgid on tihedas koostöös euroopa juhtivate terasetootjatega, et garanteerida püsiv kvaliteet pika aja jooksul. Tehnilisi andmeid ja uurimistulemusi vahetatakse vastastikku, mis aitab välja töötada uute omadustega materjale. Sellest tulenevalt tellib Kverneland aastas 25 000 – 30 000 tonni spetsiaalseid tellimustööna toodetud teraseid.

Kõrgtasemel kompetents
Kvernelandi terasetundmise kompetents on nii heal tasemel ja tuntud, et laboratooriumid analüüsivad ja annavad nõu ka avamere naftatöötlemisettevõtetele. Juba aastaid sepistab ja karastab Kverneland kuluosi ekskavaatori tööstustele.

Keerukas tootmisprotsess ülimate tulemustega
Kvernelandi termotöötlusprotsessi keerukust ja selle tulemusi saab illustreerida hõlmade tootmise näite varal. Selleks on vaja teha mitu protseduuri. Kõigepealt tehakse tsementiitimine, et suurendada materjali pinna karastuspotentsiaali, samal ajal jättes materjali sisemise kihi omadused algupärasteks. Süsinik difundeerub igasse hõlma gaasilisest olekust 12 tunni jooksul. Samas katlas olevad proovitükid kontrollitakse seejärel laboratooriumis, et veenduda, kas hõlmade jaoks vajalik kihilisus on saavutatud – pealispind kõva nagu teemant, sisepind aga sitke. Selline hõlm kindlustab kündmisel suure kulumiskindluse ja on vastupidav löökidele.

Lisateavet