10 aastat täppisviljelust IsoMatch GEOCONTROL'ga

2011 aastal lasi Kverneland välja terve seeria täppisviljeluse süsteemi kuuluvaid tarkvararakendusi oma väetiselaotitele, pritsidele ja külvikutele, et suurendada nende masinate täpsust ja efektiivsust. Ühisnimetuse "iM Rarming" alla kuuluv tarkvara rakenduste komplekt võimaldab kõrgetasemelist tööülesannete haldamist, sealhulgas automaatset sisse/välja lülitamist ja sektsioonide juhtimist.

10 aastat täppisviljelust IsoMatch GEOCONTROL'ga

IsoMatch GEOCONTROL on  täiendav tarkvararakendus IsoMatch Tellus GO+ või PRO terminalides, mis aitab kontrollida kõiki ISOBUSiga ühilduvaid Kverneland Groupi masinaid. Koos GPS-vastuvõtjaga täidab see lihtsa, nutika ja tõhusa põlluharimise vaatepunktist kõik tulevikuvajadused.

IsoMatch GEOCONTROL on parima kvaliteediga intelligentne masinajuhtimissüsteem neile, kelle jaoks on esmatähtis täppisviljelussüsteemide täpsus,“ selgitab Xavier Tros de Ilarduya, Kvernelandi täppisviljeluse tehnoloogia tootejuht. "IsoMatch GEOCONTROL sektsioonide haldamise funktsioon võimaldab täpsemalt külvata seemneid ja laotada väetist."

10 aastat täppisviljelust IsoMatch GEOCONTROLiga

Pärast esmakordset tutvustamist 2011. aastal toimunud Agritehnika messil, on IsoMatch GEOCONTROL-i tarkvara teinud läbi suuri muutusi.  

Kvernelandi 24 sektsiooni ja ühe töönormiga täppisviljeluse lahendus oli turul üks esimesi. Sellest ajast peale on IsoMatch GEOCONTROL-i kasutamiseks vajalik IsoMatch Tellus terminal läbinud uuenduskuuri ja sellest on saanud IsoMatch Tellus PRO. Täppisviljeluse vahendite tooteseeriasse lisandusid ka 7-tolline IsoMatch Tellus GO+ terminal ja mitmed tarvikud, nagu näiteks IsoMatch InLine valgusriba, IsoMatch Grip juhtkang ja IsoMatch TopService.  

Lisaks sellele on täiendatud ka IsoMatch GEOCONTROL-i tarkvara ennast – lisatud on sektsioone, töönorme, keeli ja loodud ühilduvus erinevate tarvikutega. 

Veelgi olulisem on, et IsoMatch GEOCONTROL-i tarkvara võimaldas töötada välja täiendavaid masinaspetsiifilisi rakendusi, nagu GEOSPREAD ja GEOSEED, et hallata väetise laotamisel ja külvi ajal samaaegselt nii töölaiusi kui ka muutuvaid töönorme. Kuna IsoMatch GEOCONTROL ühildub ISOBUS-iga, saab sellega kontrollida kõiki ISOBUS-i toetavaid seadmeid -  pritse, laotureid, külvikuid, atrasid jms.  

Tarkvara toetab nüüd 110 sektsiooni ja 24 töönormi! IsoMatch GEOCONTROLi arendamine jätkub ja põllumehi ootavad tulevikus mitmed põnevad võimalused. Meie prioriteediks on alati põllumees ning lihtne, nutikas ja tõhus maaviljelus.

Vaatame koos tulevikku!