Väetamine suure kiirusega

8 suure mahutavausega laba ketta kohta kindlustavad ühtlase väetise laotuse üle kogu töölaiuse 24 kuni 40 meetrini.

Uue disaini saanud CentreFlow süsteem Exacta-TLX GEOSPREAD® väetiselaotil, millel on 8 suure mahutavausega laba ketta kohta, kindlustab väga ühtlase ülekatte, sõltumata töökiirusest. Koos 2 meetriste sektsioonidega, 4 kaaluanduri ja referentsanduriga on Exacta-TLX GEOSPREAD® võimeline töötama suurtel kiirustel praktiliselt kõikides tingimustes.. 

Spreading Equipment - Kverneland exacta tlx geospreader, super efficient spreading with high precision

Kverneland CentreFlow süsteem kiirendab väetise enne kettale sattumist eelkambris hellalt vajalikule kiirusele. See süsteem on teistega võrreldes, kus väetis langeb kettale, unikaalne. Seetõttu on ka CentreFlow süsteemil mõningad olulised eelised:

  • Puuduvad löögid, seega väetis ei tolmustu. Väetamisühtlus ei ole mõjustatud purustatud väetiseteradest.
  • 8 laba ketta kohta 2 asemel. See kindlustab ühtlase väetise  voolu kettalt portsude asemel, mis on eriti tähtis, kui sõidetakse suure kiirusega ja laotatakse suuri koguseid.
  • Suur täpsus kallakutel. Puudub kallaku mõju väetise kettale sattumise ja labalt äralendamise asukohale.

28. mai 2018

Kohaliku müügiesinduse leidmine

Edasimüüjad