Suunanäitaja efektiivsuse suurendamisse!

IsoMatch Manual Guidance komplekt

Kui oled investeerinud IsoMatch Tellus GO'sse, oled tenoloogia viimase sõna lainel. Ostes lisaks IsoMatch Global DGPS vastuvõtja ja IsoMatch InLine valgusdioodide tabloo, ongi valmis komplekt manuaalse suunamisega paralleelsõiduks. Sirged ja täpsed sõidueed suurendavad efektiivsust.

IsoMatch Manual Guidance komplekt

Kasutades seadmeid IsoMatch Tellus GO, IsoMatch GEOCONTROL (täppisviljeluse tarkvara), IsoMatch Global ja IsoMatch InLine, oled alati õigel teel. IsoMatch Tellus GO võimaldab lihtsalt juhtida ükskõik millist ISOBUS töömasinat traktori kabiinist. Pärast voolu sisselülitamist ilmub ekraanile töömasina tarkvara, kõiki seadistusi on väga lihtne teha. IsoMatch GEOCONTROL on täppisviljeluse tarkvara suurendab efektiivsust, aitab kokku hoida aega ja vähendab kulutusi. Sellel tarkvaral on ka suunanäitamise võimekus, mis juhendab paiknemist õigel sihijoonel nii põllu keskel kui ka pöörderibadel.

Oluline komponent sihijoonte kasutamisel on GPS antenn IsoMatch Global, mis kasutab DGPS parandussignaali. Koostöös valgustablooga InLine teeb see navigeerimise põllul väga lihtsaks. Valgustabloo abistab  valitud A-B joone lähedal püsimise. Olles monteeritud juhi vaatevälja, on lihtne jälgida kõrvalekallet ideaaltrajektoorist ning saada juhiseid kuhu poole on vaja rooli pöörata.

IsoMatch Manual Guidance komplekt - suunanäitaja efektiivsuse suurendamise poole!

20. veebruar 2017

Lisateavet

More information about our IsoMatch products