Miks künda?

Võib ju küsida, miks künda?
Neutraalsest vaatenurgas vaadates - me saame vastata, võttes kokku põllumeeste kogemused ja soovitused.

Miks künda?

Võib ju küsida, miks künda?

Neutraalsest vaatenurgas vaadates - me saame vastata, võttes kokku põllumeeste praktilised kogemused ja soovitused.:

Künd on efektiivne viis külvipinna ettevalmistamiseks. Umbrohud, nälkjad ja kahjurid on kontrolli all. Taimejäänused on mullaga segatud. Mulla tervis on paranenud.

Künnist tulenevat kasu saab iseloomustada 4 teguriga:

Paindlikkus

 • Sobib nii sügis- kui ka kevadkülvide korral vähendades ilmastikust tulenevaid kõikumisi
 • Sobilik väga paljude kultuuride kasvatamisel ja erineva viljavahelduse puhul
 • Sobilik väga paljudele mullastiku tüüpidele ja järgnevatele harimistele

Mulla struktuuri säilitamine

 • Võimekus kõrvaldada või vältida tihest erinevatel sügavustel
 • Segab taimejäänused vajalikule sügavusele ja väldib tõkestava vahekihi tekkimist
 • Kindlustab täieliku pööramise ja mulla agregaatide, niiskuse, hapniku ja toitainete ühtlase paigutuse kogu kasvutsooni ulatuses, mis on vajalik juurte arenguks

Efektiivne

 • Olenevalt ajast ja mulla tüübist on võimalik kasutada erinevaid seadistusi (Variomat võimaldab muuta töölaiust, olenevalt mulla olukorrast)
 • Väikesed kulutused põllukultuuride kasvatamisel. Kui tingimused lubavad, saab hakkama 2 töökäiguga
 • Kasutajasõbralik, kui on vaja töötada 24 tundi päevas
 • Rahuldab kasvavat vajdust töötada erinevatel sügavustel, eriti madala harimise puhul. See tähendab, et kündmise korral toimub harimine kogu töölaiuse ulatuses.

Keskonna hoid

 • Väheneb erosiooni risk ja liigtallamine, kui kasutatakse koos pakkeriga (Kverneland Packomat). 2 operatsiooni ühe töökäiguga.
 • Umbrohtude täielik matmine kogu töösügavuse ulatuses, mis vähendab kemikaalide vajadust
 • On väga kasulik mahetootmise korral - täiendkultuuride sissekündmine
 • Parem umbrohtude ja kahjurite kontroll viljavahelduse tingimustes

Öelda on veel mõndagi. Väga tähtis on põllumeeste kogemus. Oleme küsinud nende käest - miks künda? Miks künda Kvernelandiga?

Siin on vastused Hr Gjesdal'lt edela Norrast.

Kohaliku müügiesinduse leidmine

Edasimüüjad