Suurte saakide heaks

Laitmatu seemnesäng on eduka idanemise ja seega ka suurte saakide alus.

Suurte saakide heaks

Laitmatu seemnesäng on eduka idanemise ja seega ka suurte saakide alus. 

Põllu hea tärkamise ja seeläbi suurte saakide aluseks on korralikult ettevalmistatud mittevajuva kasvukihiga seemnesäng, mida saab seemendada kogu põllu ulatuses ühtlase sügavusega. Sademevaestes tingimustes tärkamise kindlustamiseks vajab see kasvukihi ja kapilaarvett juhtiva kihi vahelist katkestamata ühendus. Samuti on tähtis mulla kiire soojenemine ja piisav hapnikuvarustus idanevatele seemnetele ning korralikult murendatud ja ühtlane tagasitihendatud seemnesäng seemnete katmiseks.

KV_F30_2017_transport_0001_kvg_large (2)

Mullafreesid on muutunud ammu külviagregaatide üheks alusmasinaks, sest need mullatingimustest üsna sõltumatud. Rasketes muldades on võimalik saavutada tugev kobestamine. Kergetes tingimustes võib see töötada kergelt ja väiksema rootorite pöörlemissagedusega. Püsttelje ümber pöörlevad piid töötlevad mulda horisontaalselt – väheneb mullakihtide segamine ja puudub mullatihest moodustav püstsuunaline survejõud. Seetõttu pole seemnesängi ettevalmistusele paremat asendust.

Mullafrees koos seemnekülvikuga on lõpptulemusena säästlik suure jõudlusega agregaat. Seemnesängi ettevalmistus ja seemendamine ühe läbimiga! Kõik Kvernelandi mullafreeside mudelid on kavandatud töötamiseks koos Kverneland seemnekülvikutega kas moodulehitusega ja eesmise seemnepunkriga või koos kultivaatorile paigaldatud seemnekülvikuga.