Täpsus ja tõhusus tasuvad end kiiresti.

Mida täpsemalt ja ühtlasemalt suhkrupeet külvatakse, seda lihtsam on töötada ja koristada ning seda suurem on võimalik saagikus.

Täppiskülv GPS-i, GEOCONTROLi ja GEOSEED-iga koos Monopill e-drive II-ga on oluline samm täpsuse ja kulude kokkuhoiu suunas. Kõik need masinad on ISOBUS-i tehnoloogiaga, mida saab juhtida hõlpsasti IsoMatch Tellus PRO terminali abil.

Uuenduslike põllutööriistade tarnijana määratleb Kverneland Group ennast elektrooniliste roolimissüsteemide valdkonnas juhtiva ettevõttena.

Täpne külv GEOCONTROL-i ja GEOSEED-i abil

GEOCONTROL – kulude kokkuhoid kohese tasuvusega

Iga GPS-i ja GEOCONTROL-iga elektriajamiga külvielement lülitatakse automaatselt sisse või välja täpselt õiges kohas, et tagada kattumiste ja tühimike puudumine. See on eriti mugav kolmnurksetel põldudel ja kumeratel või ebakorrapärase kujuga pöörderibadel. Kuna külvielementide sisse- ja väljalülitamine on täiesti usaldusväärne, võib külvamist jätkata ka öösel.

GEOSEED – tipptasemel täpsus

GEOSEED-i 1. tase on sünkroniseerimine Monopill e-drive II töölaiuse ulatuses, mis võimaldab paigutada seemneid laitmatult rööpse ja rombikujulise mustriga. Kasulikeks tulemusteks on toitainete, vee ja päikese parim kasutamine. Samuti väheneb tuule- ja vee-erosiooni risk.

RTK GPS-i toetatud GEOSEED-i 2. tase on sünkroniseerimine väljaspool masina töölaiust kogu põllu ulatuses. See pakub mehaanilise umbrohutõrje võimalust ka külvi suhtes põiksuunas.

Lisateavet leiate veebisaidilt:  https://ien.kverneland.com/Seeding-Equipment/Precision-Drills/Kverneland-Monopill-Monopill-e-drive-II and www.imfarming.kvernelandgroup.com.