Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

GPS juhitav, intelligentne laotamine(minimaalselt 1 m laiused sektsioonid) Exacta CL GEOSPREAD'ga.

Kaaludega väetiselaotur keskmise suurusega ettevõtetele

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD on ideaalne laoti teraviljakasvatajatele ja suurtele loomakasvatajatele. GEOSPREAD süsteem toimetab sektsioonidega, mille laius on kõigest 1 meeter. Sektsioonide arv on kuni 33 ning neid saab juhtida ka üle keskosa, mis viib ülekülvamise miinimumini. Exacta CL GEOSPREAD olulised osad on 4 kaaluandurit ja referentsandur, kuna sektsioonide juhtimise korral on täpsel kaalumisel tähtis roll. Kui GEOSPREAD on ühendatud kiirusetundliku siibrite juhtimise ja GEOPOINT’i arvestava põlluotsaautomaatikaga, saadakse väetiste kokkuhoiuks kuni 15%. Lisaks väetise kokkuhoiule saadakse ülekatete vähendamise arvelt ka parem saak. Kverneland Exacta CL GEOSPREAD väetiselaoti on ISOBUS juhitav ja omab AEF sertifikaate. Juhtimiseks võib kasutada IsoMatch Tellust, IsoMatch Tellus Go’d või mõnda muud traktoris olevat ISOBUS juhtpulti.

Eelised:

 • CentreFlow laotussüsteem
 • Täisautomaatne kaalussüsteem unikaalse referentsanduriga
 • Unikaalne GEOSPREAD süsteem kahe elektrilise aktuaatoriga
 • Sektsioonide laius vaid 1 meeter, maksimaalselt 33 sektsiooni (sõltub terminali võimekusest)
 • ISOBUS 11783 vastav "ühenda ja kasuta" printsiibil töötamiseks
 • Kasutatav koos IsoMatch GEOCONTROL tarkvaraga

Tehnilised näitajad

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Punkri maht (l) 1100 1550 2000 2450
Laadimise kõrgus (cm) 108 127 146 165
Laius(cm) 220 220 220 220
Laadimise laius (cm) 214 214 214 214
Tühimass (kg) 480 505 530 555
Töölaius (m) 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)*
Tootlikkus (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * olenevalt väetise liigist ja labadest

GEOSPREAD süsteem

Kui GEOSPREAD laoti puhul kasutada ka veel IsoMatch GEOCONTROL’i, saab TL GEOSPREAD laoti panna tööle väga täpselt. Töölaiust muudetakse GPS abil automaatselt, et vältida ülekatteid ja sobituda põllu kujuga. Näiteks kui töötada kiilu- või ebakorrapärase kujuga põldudel, hakkab GEOSPREAD järk-järgult vähendama töölaiust. GEOSPREAD kasutab IsoMatch Telluses või IsoMatch Tellus GO's olevat sektsioonide kontrollimise funktsiooni. Väetiselaoti töölaius jagatakse minimaalselt kahemeetristeks sektsioonideks. Ei muudeta mitte ainult töölaiust, vaid automaatselt muudetakse ka väetise vooluhulka (kg/min), mis vastab tegelikule töölaiusele. See unikaalne töölaiuse ja vooluhulga muutmise kombinatsioon teeb GEOSPREAD’i eriti täpseks ning avaldab väga väikest mõju laotusmustri ebaühtluse tegurile.

Eelised:

 • Kiire ja täpne laotamine tänu asjaolule, et aktuaatorid on kinnitatud vahetult väetise väljumispunkti silindri külge. Puudub hoovastik.
 • Stabiilne ketta pöörlemissagedus kombineerituna väetise väljumispunkti muutmisega säilitab laotusühtluse (ebaühtluse teguri).
 • Lihtne töötada – puudub vajadus traktorist väljuda ja töölaiust muuta
 • 100% ISOBUS masin – lihtne kasutada
 • Kasutamisel koos GPS’ga toimub pöörderibadel automaatne sisse/välja lülitamine

CentreFlow laotuse süsteem

 • Ei ole lööke, graanulid ei purune, ei ole tolmu: väetis siseneb ketta keskele, sujuv kiirenemine, tsentrifugaaljõud viib kettaga sama kiiruse saanud väetiseosakesed labadele.
 • Ühtlane laotusmuster: kahekordse ülekattega laotusmuster kindlustab ületamatult parima täpsuse. 8 laba kettal kindlustavad ühtlase väetise voolu põllule. See on väga tähtis suurte koguste ja suure töökiiruse juures.
 • Minimaalne tuule mõju, maksimaalne tolerants: tasapinnaline ketas ja väetise horisontaalne lend annavad sümmeetrilise laotusmustri.
 • Stabiilne laotusmuster: kaheksa laba ketta kohta, kaheksa sektorit pöörde kohta annavad ühtlase laotuse. Kahekordse ülekattega laotusmuster.
 • Garanteeritud täpsus kallakutel: garanteeritud täpsus kallakutel. Väetis kohtub labadega alati samas punktis, ka kallakutel ja liigub piki laba kogu laba pikkuses.

Kaalusüsteem

 • idev dünaamiline „reaalajas – kalibreerimine“ suure sagedusega kommunikatsioonisignaali abil.
 • Kvernelandi unikaalne referentsanduri tehnoloogia: kõik negatiivsed mõjutused on automaatselt korrigeeritud ja eemaldatud, mis kindlustab suurima laotustäpsuse isegi kallakutel. Kvernelandi referentsandur kindlustab väga suure täpsuse, sest iga kilo loeb!
 • Kaaluandurid kombineerituna unikaalse referentsanduriga.
  - Automaatne kalibreerimine ja reaalajas kaalumine
  - Automaatne korrektsioon kallakutel
  - Automaatne korrektsioon rappumistel , isegi väga ebatasastel põldudel
  - Automaatne kiirustundlik süsteem
  - Ei ole vaja teha kalibreerimise teste
 • Suurim täpsus kõikides tingimustes: ühtlane laotuse kvaliteet on garanteeritud! Kulutuste kokkuhoid ja kvaliteedi paranemine!

EasySet: lihtne seadistada ja reguleerida

 • Kompaktne EasySet skaala võimaldab väga lihtsalt seada ja häälestada laotusnormi. Kaks hüdrauliliselt juhitavat kolmeaugulist siibrit kindlustavad ühtlase väetise voolu kolust ketastele.
 • Kvenelandi väetisekülvikute disaini ja väljatöötamise meeskonnal on kasutada kaasaegne kompetentsi keskus, mis võimaldab laotureid testida aasta ringi. Kõik testid tehakse rahvusvahelistele karmidele standarditele ja kvaliteedinõuetele vastavalt.
 • Täpse laotamise võtmeküsimusesks on väetise fraktsiooni ja mahukaalu võimalikult täpne vastavus tabelist leitavale väetisele. Kverneland Exacta kontrollkaart aitab kindlustada stabiilset täpsust kõikides põllutingimustes
  1. Valida väetise tüüp
  2. Leida graanulite suurus ja jaotus (fraktsioon)
  3. Leida mahukaal
 • Otsetee kõige värskematele testitud väetistele: www.kvernelandspreadingcharts.com. Väetisetabelite rakenduse saab alla laadida App Store’st või Google Play poest.

Äärekülv

 • Äärekülviks on valida kas ExactLine süsteem või manuaalne/hüdrauliline äärekülvi plaat. ExactLine’i saab täpselt häälestada kõikide väetiste ja töölaiuste puhuks. Töötamine on lihtne, traktori kabiinist ei ole vaja väljuda. Exacta CL’i jaoks on valikus ka äärekülvi silinder.
 • Ühe poolega äärekülvil sõidetakse traktoriga umbes 2 meetri kaugusel põllu servast.
 • Tehnorajalt äärekülvi puhul sõidetakse traktoriga esimesel tehnorajal ning külvatakse kuni põlluservani. Kaugus põllu servani on pool töölaiust.
 • Äärekülvi indikaator (BSI) näitab, milline äärekülvi seade on aktiivne.

AutosetApp

AutosetApp kindlustab kaalusüsteemiga väetiselaotile alati kõige värskemad seaded. AutosetApp on IsoMatch Tellus või IsoMatch Tellus GO terminalides olev tarkvara. Ta on standardina integreeritud GEOCONTROL tarkvara juurde. AutosetApp ühendab terminali otse Kvernelandi väetiselaotiga ja seadistab laoturi vastavalt AutosetApp’i sisestatud andmetele. AutosetApp töötab ka koos CL-EW ja TL laoturitega, erandiks on vaid see, et väetise väljumispunkt (täht) tuleb laoturil seadistada käsitsi.

Kvernelad väetiselaotite andmebaas koos kõige värskemate väetiste tabelitega on internetis alati reaalajas kättesaadav. AutosetApp’i saab andmebaasiga värskendada kahel viisil - kasutades IsoMatch Wireless USB adapterit ühendamiseks andmebaasiga otse või laadida värske andmebaas internetilehelt www.kvernelandspreadingcharts.com USB pulgale ja laadida see siis ISoMatch Tellus või IsoMatch Tellus GO terminali.

Standardsed või lisaseadmed

 • Punkri mahu suurendamiseks on saadaval lihtsalt monteeritavad alumiiniumist kõrgendused.
 • Lisavarustusena on saadaval ka lihtsalt avatav/suletav punkri kate. Lihtne paigaldada!
 • Poole töölaiusega laotamiseks on saadaval lisavarustusena vasak/parem väljalülitamise kraan.
 • Et väikeste normide puhul saavutada ühtlane väljavool, on CentreFlow süsteem varustatud väikeste koguste seadmega. See on ideaalne väikeste väetisekoguste, teravilja- ja heinaseemnete ja nälkjagraanulite laotamiseks.
 • Püramiidikujulised väga tugevad sõelad on Exacta CL külvikute standardvarustuses.
 • Punkri tühjendamiseks on saadaval tühjendamise luugid.
 • Äärekülviks on võimalik valida tehnoraja silindri, manuaalse või hüdraulilise servakülvi plaadi või ExactLine äärekülvi seadme vahel.
 • Lisavarustusena on saadaval kauakestvad LED tuled.