Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

GPS juhitav, intelligentne laotamine(minimaalselt 1 m laiused sektsioonid) Exacta CL GEOSPREAD'ga.

Kaaludega väetiselaotur keskmise suurusega ettevõtetele

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD on ideaalne laoti teraviljakasvatajatele ja suurtele loomakasvatajatele. GEOSPREAD süsteem toimetab sektsioonidega, mille laius on kõigest 1 meeter. Sektsioonide arv on kuni 33 ning neid saab juhtida ka üle keskosa, mis viib ülekülvamise miinimumini. Exacta CL GEOSPREAD olulised osad on 4 kaaluandurit ja referentsandur, kuna sektsioonide juhtimise korral on täpsel kaalumisel tähtis roll. Kui GEOSPREAD on ühendatud kiirusetundliku siibrite juhtimise ja GEOPOINT’i arvestava põlluotsaautomaatikaga, saadakse väetiste kokkuhoiuks kuni 15%. Lisaks väetise kokkuhoiule saadakse ülekatete vähendamise arvelt ka parem saak. Kui väetisetarbe kaartide puhul, kus töölaiuse kohta tulevad erinevad normid, kasutada ka MULTIRATE funktsiooni, saadakse veelgi suurem kokkuhoid.  Kverneland Exacta CL GEOSPREAD väetiselaoti on ISOBUS juhitav ja omab AEF sertifikaate. Juhtimiseks võib kasutada IsoMatch Tellus PRO'd, IsoMatch Tellus Go+ või mõnda muud traktoris olevat ISOBUS juhtpulti.

Eelised:

 • CentreFlow laotussüsteem
 • Täisautomaatne kaalussüsteem unikaalse referentsanduriga
 • Unikaalne GEOSPREAD süsteem kahe elektrilise aktuaatoriga
 • Sektsioonide laius vaid 1 meeter, maksimaalselt 33 sektsiooni (sõltub terminali võimekusest)
 • ISOBUS 11783 vastav "ühenda ja kasuta" printsiibil töötamiseks
 • Kasutatav koos IsoMatch GEOCONTROL tarkvaraga
 • MULTIRATE, kui töölaiuse kohta on rohkem kui üks laotusnorm

Tehnilised näitajad

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Punkri maht (l) 1100 1550 2000 2450
Laadimise kõrgus (cm) 108 127 146 165
Laius(cm) 220 220 220 220
Laadimise laius (cm) 214 214 214 214
Tühimass (kg) 480 505 530 555
Töölaius (m) 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)*
Tootlikkus (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * olenevalt väetise liigist ja labadest

GEOSPREAD süsteem

Kui Exacta CL, TL ja TLX GEOSPREAD laoturit kasutada koos IsoMatch GEOCONTROL tarkvaraga, on neid võimalik veelgi täpsemalt seadistada. Kasutades GPS positsioneerimissüsteemi, muutub töölaius automaatselt, olenevalt ülekatetest. Näiteks töötades kiilukujulisel või ebekorrapärase kujuga põllul, hakkab GEOSPREAD töölaiust astmeliselt vähendama. GEOSPREAD kasutab IsoMatch Tellus PRO või IsoMatch Tellus GO terminalides oleva GEOCONTROL tarkvara sektsiooni juhtimise funktsiooni. Laoturi töölaius on jagatud minimaalselt 1m laiusteks sektsioonideks (TLX GEOSPREAD’l maksimaalselt 45 sektsiooni, TL GEOSPREAD’l maksimaalselt 54 sektsiooni ja CL GEOSPREAD’l maksimaalselt 33 sektsiooni). Ei muutu mitte ainult töölaius, vaid koos sellega muutub ka väetise vooluhulk (kg/min), et hoida vajalikku laotusnormi. Selline töölaiuse ja vooluhulga muutumise koostöö teeb GEOSPREAD süsteemi äärmiselt täpseks ning avaldab minimaalset mõju väetise laotuse ebaühtlusele.

Eelised:

 • Kiire ja täpne laotamine tänu aktuaatorite vahetule ühendusele väljavoolu mehhanismi külge. Puuduvad vahelülid.
 • Stabiilne ketaste pöörlemissagedus kombineerituna väljavoolupunkti seadistamisega säilitab ühtlase laotusmustri (väike ebaühtluse tegur)
 • Sektsioonikontroll 1 m laiuste sektsioonidega (sõltuvalt kasutatava terminali võimekusest)
 • Lihtne kasutamine – töölaiuse muutmiseks ei ole vaja traktorist väljuda
 • 100% ISOBUS ühilduv lihtsaks töötamiseks
 • Automaatne sisse/väljalülitamine GPS poolt põllu otstes

CentreFlow laotuse süsteem

 • Ei ole lööke, graanulid ei purune, ei ole tolmu: väetis siseneb ketta keskele, sujuv kiirenemine, tsentrifugaaljõud viib kettaga sama kiiruse saanud väetiseosakesed labadele.
 • Ühtlane laotusmuster: kahekordse ülekattega laotusmuster kindlustab ületamatult parima täpsuse. 8 laba kettal kindlustavad ühtlase väetise voolu põllule. See on väga tähtis suurte koguste ja suure töökiiruse juures.
 • Minimaalne tuule mõju, maksimaalne tolerants: tasapinnaline ketas ja väetise horisontaalne lend annavad sümmeetrilise laotusmustri.
 • Stabiilne laotusmuster: kaheksa laba ketta kohta, kaheksa sektorit pöörde kohta annavad ühtlase laotuse. Kahekordse ülekattega laotusmuster.
 • Garanteeritud täpsus kallakutel: garanteeritud täpsus kallakutel. Väetis kohtub labadega alati samas punktis, ka kallakutel ja liigub piki laba kogu laba pikkuses.

Kaalusüsteem

 • idev dünaamiline „reaalajas – kalibreerimine“ suure sagedusega kommunikatsioonisignaali abil.
 • Kvernelandi unikaalne referentsanduri tehnoloogia: kõik negatiivsed mõjutused on automaatselt korrigeeritud ja eemaldatud, mis kindlustab suurima laotustäpsuse isegi kallakutel. Kvernelandi referentsandur kindlustab väga suure täpsuse, sest iga kilo loeb!
 • Kaaluandurid kombineerituna unikaalse referentsanduriga.
  - Automaatne kalibreerimine ja reaalajas kaalumine
  - Automaatne korrektsioon kallakutel
  - Automaatne korrektsioon rappumistel , isegi väga ebatasastel põldudel
  - Automaatne kiirustundlik süsteem
  - Ei ole vaja teha kalibreerimise teste
 • Suurim täpsus kõikides tingimustes: ühtlane laotuse kvaliteet on garanteeritud! Kulutuste kokkuhoid ja kvaliteedi paranemine!

AutosetApp

AutosetApp kindlustab kaalusüsteemiga väetiselaotile alati kõige värskemad seaded. AutosetApp on IsoMatch Tellus PRO või IsoMatch Tellus GO+ terminalides olev tarkvara. Ta on standardina integreeritud GEOCONTROL tarkvara juurde. AutosetApp ühendab terminali otse Kvernelandi väetiselaotiga ja seadistab laoturi vastavalt AutosetApp’i sisestatud andmetele. AutosetApp töötab ka koos CL-EW ja TL laoturitega, erandiks on vaid see, et väetise väljumispunkt (täht) tuleb laoturil seadistada käsitsi.

Kvernelad väetiselaotite andmebaas koos kõige värskemate väetiste tabelitega on internetis alati reaalajas kättesaadav. AutosetApp’i saab andmebaasiga värskendada kahel viisil - kasutades IsoMatch Wireless USB adapterit ühendamiseks andmebaasiga otse või laadida värske andmebaas internetilehelt www.kvernelandspreadingcharts.com USB pulgale ja laadida see siis ISoMatch Tellus PRO või IsoMatch Tellus GO+ terminali.

Standardsed või lisaseadmed

 • Punkri mahu suurendamiseks on saadaval lihtsalt monteeritavad alumiiniumist kõrgendused.
 • Lisavarustusena on saadaval ka lihtsalt avatav/suletav punkri kate. Lihtne paigaldada!
 • Poole töölaiusega laotamiseks on saadaval lisavarustusena vasak/parem väljalülitamise kraan.
 • Et väikeste normide puhul saavutada ühtlane väljavool, on CentreFlow süsteem varustatud väikeste koguste seadmega. See on ideaalne väikeste väetisekoguste, teravilja- ja heinaseemnete ja nälkjagraanulite laotamiseks.
 • Püramiidikujulised väga tugevad sõelad on Exacta CL külvikute standardvarustuses.
 • Punkri tühjendamiseks on saadaval tühjendamise luugid.
 • Äärekülviks on võimalik valida tehnoraja silindri, manuaalse või hüdraulilise servakülvi plaadi või ExactLine äärekülvi seadme vahel.
 • Lisavarustusena on saadaval kauakestvad LED tuled.