Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD

Suure kiirusega laotamine kõikides oludes.

Suure kiirusega laotamine

Kvernelandi väetiselaoturil Exacta TLX GEOSPREAD on peaaegu samad tehnilised näitajad, nagu mudelil Exacta TL GEOSPREAD, kuid sellel on mõlemal kettal uuesti kujundatud CentreFlow süsteem, mille 8 mahukat laba tagavad sõltumata sõidukiirusest laitmatu ülekatte. Tänu 1-meetristele jaotistele suudab Kvernelandi Exacta TLX GEOSPREAD oma 4 kaaluanduri ja ühe võrdlusanduri abil laotada kõikides oludes suure kiirusega. Väetiselaotur Exacta TLX GEOSPREAD toetab ISOBUS-i ja omab AEF sertifikaati. Väetiselaoturit saab kasutada koos terminaliga IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO või muu mõne ISOBUS-i toega traktoriterminaliga.

 

Eelised

 • Suure kiirusega CentreFlow laotussüsteem
 • Täisautomaatne ainulaadse võrdlusanduriga kaalumissüsteem
 • Ainulaadne kahe elektrikäituriga GEOSPREAD süsteem
 • ISOBUS 11783-toega „ühenda ja kasuta“ süsteem
 • Võimalik kasutada koos IsoMatch GEOCONTROL’iga 
 • MULTIRATE töölaiuse ulatuses mitme laotusnormi rakendamiseks

Tehnilised andmed

Exacta TLX GEOSPREAD TLX GEOSPREAD 1875 TLX GEOSPREAD 2550 TLX GEOSPREAD 3225 TLX GEOSPREAD 3900
Punkri maht (l) 1875 2550 3225 3900
Laadimiskõrgus (cm)  123 142 161 180
Laius (cm) 290
Laadimislaius (cm) 284
Tühimass (kg) 705 735 765 795
Laotuslaius (m) 24 - 45*
Tootlikkus (kg/min) 10 - 540

* Sõltuvalt väetise tüübist ja labade tüübist.

GEOSPREAD süsteem

Kui Exacta CL, TL ja TLX GEOSPREAD laoturit kasutada koos IsoMatch GEOCONTROL tarkvaraga, on neid võimalik veelgi täpsemalt seadistada. Kasutades GPS positsioneerimissüsteemi, muutub töölaius automaatselt, olenevalt ülekatetest. Näiteks töötades kiilukujulisel või ebekorrapärase kujuga põllul, hakkab GEOSPREAD töölaiust astmeliselt vähendama. GEOSPREAD kasutab IsoMatch Tellus PRO või IsoMatch Tellus GO terminalides oleva GEOCONTROL tarkvara sektsiooni juhtimise funktsiooni. Laoturi töölaius on jagatud minimaalselt 1m laiusteks sektsioonideks (TLX GEOSPREAD’l maksimaalselt 45 sektsiooni, TL GEOSPREAD’l maksimaalselt 54 sektsiooni ja CL GEOSPREAD’l maksimaalselt 33 sektsiooni). Ei muutu mitte ainult töölaius, vaid koos sellega muutub ka väetise vooluhulk (kg/min), et hoida vajalikku laotusnormi. Selline töölaiuse ja vooluhulga muutumise koostöö teeb GEOSPREAD süsteemi äärmiselt täpseks ning avaldab minimaalset mõju väetise laotuse ebaühtlusele.

Eelised:

 • Kiire ja täpne laotamine tänu aktuaatorite vahetule ühendusele väljavoolu mehhanismi külge. Puuduvad vahelülid.
 • Stabiilne ketaste pöörlemissagedus kombineerituna väljavoolupunkti seadistamisega säilitab ühtlase laotusmustri (väike ebaühtluse tegur)
 • Sektsioonikontroll 1 m laiuste sektsioonidega (sõltuvalt kasutatava terminali võimekusest)
 • Lihtne kasutamine – töölaiuse muutmiseks ei ole vaja traktorist väljuda
 • 100% ISOBUS ühilduv lihtsaks töötamiseks
 • Automaatne sisse/väljalülitamine GPS poolt põllu otstes

MULTIRATE

Lihtsaks ja kulutõhusaks laotamiseks

MULTIRATE (muutuva laotusnormiga laotus) rakendab töölaiuse ulatuses erinevaid laotusnorme.

Põllu igasse kohta õige väetisekoguse laotamiseks peab olema vajadus töölaiuse ulatuses erinevate laotusnormide järel. Sõltuvalt põllu muutlikkusest ja muutuva laotusnormi kaardi ruudustikust on võimalik sisestada 2, 4, 6 või 8 laotusnormi jaotist. See tähendab palju täpsemat toitainete jaotust toitainete parema tõhususe, parema saagi ja väiksemate kulude saavutamiseks.

Kvernelandi GEOSPREAD laotur on täielikult ISOBUS-i toega ning ühendatav „ühenda ja tööta“ meetodil IsoMatch Tellus PRO või mõne muu AEF sertifikaadiga terminaliga. Nende olemasolul olete vaid mõne sammu kaugusel MULTIRATE-i kasutamisest. Selleks peate teisendama satelliidi- või mullakaardi ISO-XML failiks. Laadige muutuva laotusnormi kaart alla oma terminali ja oletegi valmis MULTIRATE-i kasutamiseks 2 kuni 8 laotusnormiga.

Suure kiirusega CentreFlow system

Suure kiirusega CentreFlow süsteemis kiirendatakse väetist enne laotuskettale väljumist doseerimiskambris. Võrreldes enamike väetiselaoturitega, kus väetis langeb kettale, on see süsteem unikaalne. Suure kiirusega CentreFlow süsteemil on rida olulisi eeliseid:

 • Puuduvad löögid, st. väetisegraanulid ei purune. Külviühtlus ei saa tolmustatud väetise tõttu kannatada.
 • Ketastel on 8 laba traditsioonilise 2 laba asemel. Tänu 8 labale lendab väetis väga väikeste portsudena, mis kindlustab ühtlase voolu ja külviühtluse, mis on omakorda väga tähtis suurtel liikumiskiirustel ja suurte normide korral.
 • Suur külviühtlus kallakutel. Väetiselaoti kalduolek ei mõjuta väetise väljumispunkti kettale ja labale.

Kaalusüsteem

 • idev dünaamiline „reaalajas – kalibreerimine“ suure sagedusega kommunikatsioonisignaali abil.
 • Kvernelandi unikaalne referentsanduri tehnoloogia: kõik negatiivsed mõjutused on automaatselt korrigeeritud ja eemaldatud, mis kindlustab suurima laotustäpsuse isegi kallakutel. Kvernelandi referentsandur kindlustab väga suure täpsuse, sest iga kilo loeb!
 • Kaaluandurid kombineerituna unikaalse referentsanduriga.
  - Automaatne kalibreerimine ja reaalajas kaalumine
  - Automaatne korrektsioon kallakutel
  - Automaatne korrektsioon rappumistel , isegi väga ebatasastel põldudel
  - Automaatne kiirustundlik süsteem
  - Ei ole vaja teha kalibreerimise teste
 • Suurim täpsus kõikides tingimustes: ühtlane laotuse kvaliteet on garanteeritud! Kulutuste kokkuhoid ja kvaliteedi paranemine!

EasySet: lihtne ettevalmistus ja seadistus

 • Kompaktne EasySet avapaneel pakub oluliselt lihtsustatud laotusnormi täpse ettevalmistuse ja seadistuse võimaluse. Kaks hüdraulilise ajamiga kolmeavalist doseerimisplaati tagavad väetise ühtlase voolu punkrist laotusketastele.
 • Kvernelandi väetiselaoturite uurimis- ja arendusmeeskonna arendusosakonnal on aastaringse katsetamise võimaldamiseks enda laoturite kompetentsikeskus. Kõik katsed teostatakse kooskõlas kõige rangemate rahvusvaheliste standardite ja kvaliteedinõuetega.
 • Täpse laotamise eelduseks on antud väetisele väetisetabelitest võimalikult sarnase kvaliteedi ja erikaaluga väetise leidmine. Kverneland Exacta märkeleht hõlbustab kõikides põlluoludes püsiva täpsuse tagamist
  1. Valige väetise tüüp
  2. Leidke graanulite suurus ja jaotus
  3. Leidke erikaal

Äärekülv

 • Äärekülviks on valida kas ExactLine süsteem või manuaalne/hüdrauliline äärekülvi plaat. ExactLine’i saab täpselt häälestada kõikide väetiste ja töölaiuste puhuks. Töötamine on lihtne, traktori kabiinist ei ole vaja väljuda. HL, TL and TLX mudelitel saab ExactLine paigaldada nii vasakule kui ka paremale poole.
 • Ühe poolega äärekülvil sõidetakse traktoriga umbes 2 meetri kaugusel põllu servast.
 • Tehnorajalt äärekülvi puhul sõidetakse traktoriga esimesel tehnorajal ning külvatakse kuni põlluservani. Kaugus põllu servani on pool töölaiust.
 • Äärekülvi indikaator (BSI) näitab, milline äärekülvi seade on aktiivne.

AutosetApp

AutosetApp kindlustab kaalusüsteemiga väetiselaotile alati kõige värskemad seaded. AutosetApp on IsoMatch Tellus PRO või IsoMatch Tellus GO+ terminalides olev tarkvara. Ta on standardina integreeritud GEOCONTROL tarkvara juurde. AutosetApp ühendab terminali otse Kvernelandi väetiselaotiga ja seadistab laoturi vastavalt AutosetApp’i sisestatud andmetele. AutosetApp töötab ka koos CL-EW ja TL laoturitega, erandiks on vaid see, et väetise väljumispunkt (täht) tuleb laoturil seadistada käsitsi.

Kvernelad väetiselaotite andmebaas koos kõige värskemate väetiste tabelitega on internetis alati reaalajas kättesaadav. AutosetApp’i saab andmebaasiga värskendada kahel viisil - kasutades IsoMatch Wireless USB adapterit ühendamiseks andmebaasiga otse või laadida värske andmebaas internetilehelt www.kvernelandspreadingcharts.com USB pulgale ja laadida see siis ISoMatch Tellus PRO või IsoMatch Tellus GO+ terminali.

Tava- ja valikvarustus

  • Väetiselaoturid Exacta HL/TL(X) on saadaval ka haagise raamile paigaldatuna.
  • Mudelite HL/TL (GEOSPREAD) jaoks on on saadaval valikuline keskne hüdroajam.
  • Punkti mahu suurendamiseks on saadaval hõlpsalt paigaldatavad alumiiniumist punkrikõrgendused.
  • Valikuliselt on saadaval hõlpsalt kokku- ja lahtivolditav punkrikate. Seda on lihtne paigaldada! Punkrikate võib olla käsitsi seatav või traktori kabiinist juhitav elektriline variant.
  • Valikuliselt on saadaval vasak/parem sulgemisklapp poole töölaiusega laotamiseks.
  • Väikeste koguste puhul pideva vooluhulga tagamiseks on CentreFlow süsteemil väikese laotusnormi komplekt. See sobib laitmatult väikeste koguste, seemnete ja nälkjagraanilite laotamiseks.
  • Väetiselaoturite Exacta HL/TL(X) tavavarustuses on püramiidse kujuga tugevdatud punkrivõred.
  • Laotusketaste suure ja väikese pöörlemissageduse jaoks on laoturite HL/TL(X) tavavarustuses keskne kahe sisendvõlliga reduktor.
  • Viimase väetise hõlpsaks punkrist väljutamiseks on saadaval valikuline punkri tühjenduskomplekt.
  • Väetise kalibreerimise hõlbustamiseks on saadaval valikuline kalibreerimissõel.
  • Laoturitele EL, CL ja CL-EW saab tellida pika kasutuseaga dioodvalgustite komplekti. Laoturitel HL, TL ja TL (X) GEOSPREAD on see tavavarustuse hulgas.
  • Valikulised poritiivad kaitsevad laoturikettad muda ja vee jms eest.